MŪSU VĒRTĪBAS

MŪSU MĒRĶI
Mūsu mērķis ir palīdzēt studentiem kļūt par daudzpusīgām personībām ar plašu redzesloku, kurām ir pieejama labākā augstākā izglītība un ir spējas strādāt jebkurā valstī. Vēlamies sniegt mūsu audzēkņiem ne tikai starptautisku izglītību un prasmi brīvi komunicēt angļu valodā, bet arī attīstīt viņos dziļu izpratni un cieņu pret citām kulturām un to vēsturi.

Vēlamies veidot personības ar attīstītām sociālajām iemaņām. Personības, kas ir aizrautīgas, radošas, aktīvas un uz panākumiem orientētas. Mēs vēlamies sniegt bērniem neierobežotu izvēles brīvību, domājot par turpmāko dzīves ceļu, kā arī veicināt sava potenciāla pilnīgu realizāciju.
MŪSU PRINCIPI
Mēs uzskatām, ka bērnus līdz 16 gadu vecumam var negatīvi ietekmēt strauja vides maiņa gan no psiholoģiskā, gan no kulturālā viedokļa. Tādēļ mēs radām tādus apstākļus, lai bērni, paliekot dzimtajā valstī, varētu apgūt starptautisku izglītību.
Mēs augsti vērtējam Latvijas kultūru un tās nozīmi bērna uztveres veidošanā, tādēļ mums ir svarīgi, lai mūsu izglītības metodes kultivētu cieņu pret kulturālu daudzveidību.
Mēs augsti vērtējam Latvijas kultūru un tās nozīmi bērna uztveres veidošanā, tādēļ mums ir svarīgi, lai mūsu izglītības metodes kultivētu cieņu pret kulturālu daudzveidību.
Mēs esam pārliecināti, ka monokulturālisms ir galvenais šķērslis mūsdienu sabiedrībā. Par savu uzdevumu mēs uzskatām multikulturālas personības veidošanu, iekļaujot tajā Eiropas, Amerikas, Āzijas un citu kultūru elementus. Lai sasniegtu šo mērķi, kā galveno universālo instrumentu, mēs izmantojam angļu valodu.
Centrā mēs uzturam brīvu, atvērtu, pozitīvu un draudzīgu atmosfēru, kurā gan bērniem, gan pieaugušajiem ir ērti un interesanti. Mēs cienām katra cilvēka personību, esam atvērti jebkuru tematu pārrunāšanai, un atbalstām mūsu audzēkņu interesi par pasaules daudzveidības izzināšanu.
Centrā mēs uzturam brīvu, atvērtu, pozitīvu un draudzīgu atmosfēru, kurā gan bērniem, gan pieaugušajiem ir ērti un interesanti. Mēs cienām katra cilvēka personību, esam atvērti jebkuru tematu pārrunāšanai, un atbalstām mūsu audzēkņu interesi par pasaules daudzveidības izzināšanu.
Mācīties London Gates