A-levels — starptautiski atzīti sertifikāti 9. līdz 11. klašu skolēniem

Papildu izglītība tiem, kas gatavojas iestāties ārvalstu universitātēs.

Atvērta uzņemšana nākamajam mācību gadam
Lai saņemtu papildu informāciju un pieteiktos uz interviju, lūdzam sazināties ar mums pa telefonu vai e-pastu. Ņemiet vērā, ka iestāšanās programmā iespējama tikai līdz septembra beigām attiecīgajā mācību gadā.
Apmācību programma nepieciešama, ja:

Jūs plānojat iestāties ārvalstu augstskolā!

A-levels eksāmenu atestāti stājoties Lielbritānijas augstskolās ir obligāti. To iegūšanai nepieciešams iziet apmācību kādā no Lielbritānijas vidusskolām vai starptautiski akreditētā izglītības centrā, piemēram, London Gates. Lai iestātos augstskolā nepieciešams IELTS sertifikāts angļu valodā un A-levels sertifikāti vismaz trijos profila priekšmetos.

Jūs apsverat iespēju studēt ārvalstu augstskolās vai vietējo universitāšu programmās angļu valodā!

Apmācība A-levels programmā dod iespēju apgūt angļu valodu augstā līmenī brīvai komunikācijai, gūt pieredzi profila priekšmetu apgūšanā angļu valodā, kā arī pierast pie darba formām, kas vidusskolās varbūt netiek tik bieži izmantotas (esejas, grupu darbi, prezentācijas, pētnieciskais darbs). Šī pieredze būtiski atvieglo studijas universitāšu programmās ar apmācību angļu valodā.

Jūs apsverat iespēju studēt ārvalstu augstskolās vai vietējo universitāšu programmās angļu valodā!

Apmācība A-levels programmā dod iespēju apgūt angļu valodu augstā līmenī brīvai komunikācijai, gūt pieredzi profila priekšmetu apgūšanā angļu valodā, kā arī pierast pie darba formām, kas vidusskolās varbūt netiek tik bieži izmantotas (esejas, grupu darbi, prezentācijas, pētnieciskais darbs). Šī pieredze būtiski atvieglo studijas universitāšu programmās ar apmācību angļu valodā.

Jūs pagaidām neesat izlēmuši, kurā valstī studēt!

A-levels programma – tā ir lieliska pieredze, priekšmetu zināšanu padziļināta izpēte un ikdienas vidusskolas videi nepierastu priekšmetu iepazīšana. Šī sagatavošanās būs noderīga, ja:
vēlaties uzlabot angļu valodas zināšanu līmeni un gūt jaunas akadēmiskās zināšanas;
plānojat piedalīties studentu apmaiņas programmās ārvalstīs;
vēlaties uzstāties zinātniskās konferencēs un publicēt savus darbus ārvalstu zdevumos;
plānojat turpināt studijas ārvalstīs maģistra un doktorantūras programmās.
Uzņemšanas statistika
  Kā notiek apmācība
  1
  Intervija un iestājpārbaudījumi

  Uzņemšana A-levels progammā London Gates izglītības centrā notiek divos posmos:

  Iestājpārbaudījumi priekšmetu un valodas zināšanās

  Tiek pārbaudītas zināšanas angļu valodā un matemātikā, jo veiksmīgai dalībai A-levels programmas mācībās nepieciešams atbilstošs pamatlīmenis minētajos priekšmetos.

  Intervija ar vecākiem un skolēnu

  Mums ir ļoti svarīgi novērtēt skolēna sasniegumus, motivāciju un nākotnes plānus. A-levels programma paredz gatavošanos studijām universitātē un prasa nopietnus centienus un apzinātu darbu.
  2
  Apmācība

  A-levels programmas skolēni uz nodarbībām nāk divreiz nedēļā vakaros divu gadu garumā.

  Katrs skolēns apgūst angļu valodu, matemātiku un divus profila priekšmetus pēc izvēles. Vienā mācību dienā notiek trīs nodarbības (katra 90 min.): angļu valoda un profila priekšmeti. Apmācība notiek pēc britu programmām un izmantojot izdevniecības “Pearson” mācību materiālus.

  Apmācība iekļauj lekcijas tipa interaktīvas nodarbības, projektu un grupu darbus, pētniecisko darbu un esejas. Apmācības neatņemama daļa ir obligāti mājas darbi.

  3
  Eksāmenu sesijas

  Eksāmeni ir neatņemama mācību sastāvdaļa A-levels programmā un notiek divas reizes gadā. Katrs skolēns var kārtot vienu līdz piecus pārbaudījumus, vidēji parasti tiek izvēlēti trīs eksāmeni.

  Sagatavošanās procesā skolēniem piedāvājam izmēģināt spēkus pildot iepriekšējo gadu eksāmenus kā izmēģinājuma pārbaudījumus. Tas palīdz attīstīt prasmi pildīt tieši eksāmena formas uzdevumus, kā arī psiholoģiski sagatavoties sesijai.

  Eksāmenu darbu labošana notiek EDEXCEL centrā Lielbritānijā. Apmācības beigās ikviens skolēns saņem integrētu novērtējumu katrā priekšmetā, balstoties uz visu kārtoto eksāmenu rezultātiem.

  Kopa ar eksāmeniem priekšmetos, apmācības beigās, tiek kārtots eksāmens IELTS valodu sertifikāta iegūšanai.

  2Gadi

  Mācību

  3

  Izvēles

  priekšmeti

  10

  Akadēmiskās stundas nedēļā

  4

  Sesijas

  • Apmācība grupās
   līdz 10 cilvēkiem
  • Intensīva slodze
   nodarbībās un
   patstāvīgais darbs
  • Apmācība, paliekot
   ierastajā vidē
  • Nodarbības darba
   dienās un nedēļas nogalēs
   dienas otrajā pusē
  PIEVIENOTIES PROGRAMMAI VAR JAU ŠOBRĪD!
  Atnāciet uz interviju, lai iepazītos ar mums labāk!
  priekšmeti
  Matemātika (augstākais līmenis)

  Matemātika

  (pamatlīmenis)

  Ķīmija

  Fizika

  Bioloģija

  Ekonomika

  Svešvalodas

  Psiholoģija

  Mācīties London Gates
  Nodarbību laiki

  A-LEVELS

  Trešdiena - 16:20–19:30
  Piektdiena - 16:20–19:30
  • Kad

   Pamata programma sagatavo IELTS eksāmeniem un apmāca Core Mathematics: ar divām nodarbībām, 90 minūtes katra, vienu reizi nedēļā – piektdienu pēcpusdienās.


   Pilna programma, papildus sagatavošanai IELTS un Core Mathematics, sniedz iespēju izvēlēties divus papildpriekšmetus: ar četrām nodarbībām, 90 minūtes katra, divas reizes nedēļā – trešdienu un piektdienu pēcpusdienās.

  • Maksa
   EUR 290 par pamata programmu četrām nedēļām.
   EUR 800-900 par pilnu programmu četrām nedēļām.
  • Kur
   Elizabetes iela 65-12 (4.stāvs),
   Rīga, LV-1050