London Gates - papildus izglītība angļu valodā
Bērniem no 3 līdz 6 gadiem:
Pirmsskolas nodarbības noris dzimtajā valodā un angļu valodā, izmantojot
spoguļošanas metodi. Ir pierādīts, ka šī mācību pieeja ir efektīva, lai attīstītu
bilingviālu prāta struktūru. Nodarbības tiek būvētas rotaļu-stāsta formātā, kas
ir viens no visatbilstošākajiem mācību formātiem šai vecuma grupai.
Bērniem no 7 līdz 15 gadiem:
Mācības noris angļu valodā un tās sastāv no vairākiem savstarpēji integrētiem priekšmetiem, izmantojot interaktīvas mācību metodes un individuālu pieeju.
Bērniem no 15 līdz 17 gadiem:
Šajā vecuma posmā jauniešiem ir iespēja attīstīt augsta līmeņa angļu valodas zināšanas, iekļaujot specifisku terminoloģiju izvēlētajos priekšmetos,
pilnveidot zināšanas starptautiski atzītā akadēmiskajā līmenī un veidot
kvalitatīvu pamatu turpmākai izglītībai ārzemēs.

MĀCĪTIES LONDON GATES

Mēs ticam, ka bērnu var izaudzināt, lai tas gūtu panākumus un būtu laimīgs vienlaikus
KO PIE MUMS NOZĪMĒ ‘’GŪT PANĀKUMUS”?
Panākumiem bagāts ir tas, kurš var brīvi izvēlēties savu dzīves ceļu. Mūsu absolventi dodas uz labākajām starptautiskajām universitātēm un strādā dažādās pasaules valstīs.
Mēs attīstamies visaptveroši - zinātnē, valodā, radošajās sfērās kā arī akadēmiskajās un sociālajās prasmēs.
Mēs palīdzam apgūt angļu valodu kā instrumentu brīvai saziņai un zināšanu apguvei.
Mēs sniedzam iespēju dzīvot, mācīties un strādāt jebkur pasaulē.
KĀ MĒS VARAM PALĪDZĒT BĒRNAM GŪT PANĀKUMUS?
Mēs veidojam uzticamas un cieņpilnas attiecības starp studentiem un pasniedzējiem.
Mēs izveidojam ērtu psiholoģisko vidi un apstākļus katra bērna individuālajai attīstībai.
Mēs atbalstām katra bērna dabisko zinātkāri un aizraušanos ar mācīšanos.
KĀ MĒS VARAM PALĪDZĒT BĒRNAM KĻŪT LAIMĪGAM?
Cilvēks ir laimīgs tur, kur viņš jūtas labi, un mūsu studentiem bieži ir grūti pamest London Gates, kas kļuvis par drošu un aizraujošu vidi.
KO MUMS NOZĪMĒ "BŪT LAIMĪGAM"?

Kas raksturo London Gates mācību stilu?
Mēs mācām iedziļināties valodā un kultūrā
Valoda nav mērķis, bet gan instruments. Mums ir nepieciešama valoda, lai sazinātos ar citiem cilvēkiem, iegūtu zināšanas un izzinātu pasauli. Mūsu mācību centros izveidojam augstas kvalitātes angliski runājošu vidi, kas bērnam ir intelektuāli un sociāli pievilcīga. Tādu, kurā valodas apguve ir vienkārša un patīkama.

Mēs veidojam vidi, kurā bērns vēlas atgriezties

Mūsu studenti ar prieku pavada laiku London Gates telpās. Mājasdarbi tiek uzdoti tādi, kas nenogurdina, bet uztur interesi starp nodarbību dienām. Vecāki bieži vien pamana, ka bērns var runāt ne tikai par ikdienas tēmām, bet arī piedalīties diskusijās par visdažādākajām tēmām – Lielbritānijas politisko struktūru vai pat atoma uzbūvi.

Mēs attīstām spējas

Katrā cilvēkā ir potenciāls un viņam ir praktiski neierobežotas iespējas. Izvēlēties pieeju katram bērnam un ļaut viņam sevi pierādīt ir viens no mūsu vissvarīgākajiem uzdevumiem, pie kura strādājam.

Mēs izmantojam jaunākās metodes

Pie mums ne tikai var apgūt valodu, bet ar tās palīdzību tiek apgūti arī dažādi
mācību priekšmeti: daudz interesantāk ir runāt par Saules sistēmas struktūru
angļu valodā un tādejādi lēnām iemācīties jaunus vārdus, nekā mehāniski
iegaumēt vārdu krājumu un gramatiku. Mūsu metodēs svarīgas lomas ieņem
arī interaktīva mācīšanās metode, uzticama izglītības vide un pasniedzēju
atbalsts.

Mēs aicinām zinātniekus, režisorus, aktierus un māksliniekus, lai tie pasniegtu nodarbības

Mūsu pasniedzēji ir dažādu jomu profesionāļi. Katrs no viņiem ir speciāli apmācīti, brīvi pārvalda angļu valodu, un it visi ir dzīvojuši vai studējuši ārzemēs ar lielu kulturālo pieredzi.

Mēs sagatavojam uzņemšanai pasaules labākajās skolās un universitātēs

Jau desmit gadus London Gates veiksmīgi pasniedz Lielbritānijas skolu
programmu angļu valodā. Mēs palīdzam sagatavoties eksāmeniem, lai iegūtu
starptautisko A-levels sertifikātu, kuru saņem studenti Lielbritānijas skolās, kā
arī palīdzam ar turpmāko karjeras un universitātes izvēli.
Programmas
Droša un ērta bilingvāla vide: apmācība angļu valodā bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem
Mācāmies domāt un sazināties angliski
Produktīva un motivējoša vide pusaudžiem
Britu vidusskolas atestāts paralēli mācībām skolā
Iegūsti GSCE setifikātu: Alternatīva Latvijas skolu 8.-10. klašu izglītībai un GCSE (General Certificate of Secondary Education) sertifikāta iegūšana.
Komanda

MĀCĪTIES LONDON GATES

London Gates Education Group
Galerija