No 7 līdz 12 gadiem — Kids

Skolēniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem piedāvājam programmu, kas ietver gan eksaktās, gan humanitārās zinātnes, kā arī mākslu un teātri sociālo un radošo prasmju attīstīšanai. Programma vaidota balsoties uz britu skolu mācību sistēmu. Visas nodarbības notiek angļu valodā, tādā veidā sniedzot bērnam vidi, kurā attīstīt savu svešvalodas prasmi ātrāk un kvalitatīvāk.

KĀPĒC
Saziņā ar jaunāko grupu skolēniem mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt bērnu dabisko interesi izzināt lietas, iesaistīt viņus mācību procesā, radināt pie zināšanu apguves angļu valodā, stiprināt viņu pārliecību par pašu spēkiem, kā arī radīt skolēnos izpratni par pašizaugsmes nepieciešamību, neatkarību domāšanā un atbildību par sava darba rezultātiem, neatkarīgi, vai runa ir tikai par mājas uzdevumiem vai ikgadējiem noslēguma pārbaudījumiem.
KĀPĒC
Saziņā ar jaunāko grupu skolēniem mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt bērnu dabisko interesi izzināt lietas, iesaistīt viņus mācību procesā, radināt pie zināšanu apguves angļu valodā, stiprināt viņu pārliecību par pašu spēkiem, kā arī radīt skolēnos izpratni par pašizaugsmes nepieciešamību, neatkarību domāšanā un atbildību par sava darba rezultātiem, neatkarīgi, vai runa ir tikai par mājas uzdevumiem vai ikgadējiem noslēguma pārbaudījumiem.
Metodoloģija
Angļu valoda kā līdzeklis, ne pašmērķis
Angļu valoda mūsu centrā tiek apgūta dabiskā izziņas procesā un darbībā. Tas notiek nemanāmi. Bērns darbojas ar aizraujošām lietām, piemēram, izzina planētas un būvē Saules sistēmas maketu, sarunājas ar vienaudžiem un piedalās teātra izrādes mēģinājumā. Bērni “izdzīvo” dažādas situācijas angļu valodā un pierod tajā sazināties.

Prasmes, kuras nemāca skolā

Mūsu skolēni brīvi pārvalda prasmes, kuras parasti nemāca skolās vai tām tiek pievērsts pārāk maz uzmanības, piemēram, neatkarīga izpēte, uzstāšanās prasmes, darbs ar avotiem un kritiskā analīze. Mūsu mācību procesu papildina dažādi projekti gada laikā, kuru ietvaros skolēni attīsta prasmi veikt indiviaduāli izpēti un iepazīstina ar sava darba rezultātiem skolotājus un vecākus, mācās strādāt pie ilglaicīgiem projektiem grupā un plānot darba procesu.

Britu skolu programma

Mūsu programmas atbilst Anglijas un Velsas nacionālo izglītības programmu prasībām Key Stage 2 un Key Stage 3. Mūsu skolēni savā zināšanu līmenī ir pietuvināti britu vienaudžiem, un tā kā apmācība notiek angļu valodā, bērni attīsta ne tikai gramatiku un sarunvalodas vārdu krājumu, bet arī iepazīstas ar priekšmetu terminoloģiju un attīsta spēju diskutēt par dažādām tēmām un konceptiem angļu valodā.
Skolotāji - nozaru profesionāļi
Lielākā daļa mūsu pasniedzēju ir nevis pedagogi, bet gan profesionāļi, kas aktīvi darbojas savās jomās: matemātikā, ekonomikā, ķīmijā, pētnieciskajā un zinātniskajā darbā. Līdz ar to bērni tiek iepazīstināti ar nozares aktualitātēm un profesijas realitāti. Pieredzes bagātie pasniedzēji gūst pedagoģisko apmācību mūsu skolas ietvaros, kas ir mūsdienīga un uz progresu orientēta.
Grupas un pasniedzēji

Nodarbības skolēniem notiek divās vecuma grupās – D (7 līdz 9 gadi) un E (10 līdz 12 gadi).

Priekšmeti
LANGUAGE (VALODA)

Tiek apgūtas iemaņas mācībām angļu valodā, intensīva vārdu krājuma paplašināšana un valodas uzbūves apguve. Šis kurss tiek balstīts uz Kembridžas universitātes mācību programmām. Tas ir paredzēts, lai apgūtu A1 un B1 angļu valodas līmeni skolēniem atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē.

SCIENCE (DABASZINĀTNES)
Ievads dabaszinātnēs (bioloģija, fizika un ķīmija) un matemātikā. Uzsvars tiek likts uz zinātnes pamatjēdzienu apgūšanu angļu valodā, izpratni par pamatkonceptiem un to saistībām. Interaktīvās mācīšanās ceļā tiek veikti praktiski uzdevumi un eksperimenti, kas padara sarežģītu materiālu skaidru un saprotamu.
HUMANITIES (HUMANITĀRĀS ZINĀTNES)
Moduļu sērija angļu valodā humanitārajās zinātnēs - literatūrā, vēsturē, sociālajās zinībās - ar padziļinātu uzsvaru Eiropas kultūrā. Diskusijas, lomu spēles un grupu projekti ļauj ne tikai pētīt dažādus fenomenus un faktus, bet arī iejusties vēsturisko tēlu vietā, izprotot cita laikmeta vai kultūras realitāti.
ART (MĀKSLA)
Apgūstot galvenās vizuālās mākslas un arhitektūras tehnikas, bērniem tiek attīstīta radošā domāšana un izkopts mākslinieciskais potenciāls. Praktiskās nodarbības dažādu mākslas žanru, stilu, rīku un materiālu pielietošanā, dažādu mākslas paņēmienu, formātu, māksliniecisko stilu apguve, radošās un tēlainās domāšanas attīstība.
DRAMA (TEĀTRIS)
Apgūstot aktiermeistarības tehnikas un vingrinājumus, bērni attīsta publiskās uzstāšanās prasmes, ķermeņa kontroli, spontānu lēmumu pieņemšanas mehānismus, emocionālo inteliģenci un spēju pasniegt ideju gan indiviaduāli, gan komandā. Bērni iepazīstas ar teātra vēstures posmiem un aktiermeistarības galvenajiem elementiem, pieredz to, kā top teātra izrāde, un kopā mēs veidojam pašu sagatavotus priekšnesumus angļu valodā.
Mācīties London Gates
NoDARBĪBU LAIKI

Kids 1

Sestdiena - 10:00 - 14:15

Kids 2

Sestdiena - 14:45 - 19:00

Kids 3

Otrdiena - 16:40 - 19:05
Ceturtdiena - 16:40 - 18:15
 • Kad:
  Vienu reizi nedēļā.
  Pilna programma sastāv no piecām 45 minūšu nodarbībām sestdienu rītos (1.maiņa) vai pēcpusdienās (2.maiņa)
  Skolēnu maiņa atkarīga no zināšanu un personīgā profila testu rezultātiem.
 • Maksa:
  EUR 350 par pilnu programmu četrām nedēļām, bērniem vecumā no 10 gadiem.
 • Kur:
  Elizabetes iela 65-12 (4.stāvs),
  Rīga, LV-1050